SAFETY FIRST! - Transport Safety & Security Competition

Challenge yourself on our student competition and take action for the safety of future mobility!

ELSŐ A BIZTONSÁG! 

Jelentkezés

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárműtechnológia Tanszéke „SAFETY FIRST!” néven csapatversenyt hirdet az egyetem hallgatóinak körében. Célunk a közlekedés biztonságával foglalkozó tudományterület népszerűsítése, illetve, hogy motiváljuk a téma iránt érdeklődőket. A verseny során szeretnénk támogatni a bekapcsolódó diákokat, hogy új és innovatív megoldásokat találjanak a közlekedésbiztonságot érintő aktuális problémák megoldására.

A VERSENY
Jelentkezéskor a csapatoknak a kijelölt témakörök egyikéhez kapcsolódó, 1 oldalas írásos kivonatot kell benyújtaniuk, amely bemutatja a csapat által megoldani kívánt biztonsági problémát és az általuk javasolt fejlesztési irányokat.

Az első fordulóban a csapatoknak egy 10 perces prezentációban kell bemutatniuk, hogy milyen lehetőséget látnak a választott biztonsági probléma megoldására. A prezentációt és a jelentkezéskor leadott kivonatot egy szakértői bizottság értékeli és választja ki a továbbjutókat.

A verseny második fordulójában részt vevő csapatok munkáját egy egyetemi konzulens támogatja, bekapcsolódva a fejlesztési folyamatba. A második fordulóban a csapatoknak egy átfogó leírást (6-10 oldal) kell benyújtaniuk az általuk fejlesztett koncepcióról és annak alkalmazhatóságáról, akár modell-alapú tesztekkel alátámasztva ennek előnyeit.

A harmadik fordulóban résztvevő csapatoknak egy demonstráción keresztül kell bemutatniuk az ötletük, koncepciójuk gyakorlati alkalmazását.

MIÉRT ÉRI MEG A HALLGATÓKNAK RÉSZT VENNI A „SAFETY FIRST!"  VERSENYEN

A verseny lehetőséget ad a jelentkezők számára, hogy a megszerzett természettudományos, műszaki és matematikai ismereteiket együttesen alkalmazva költséghatékony koncepciókat alkossanak és fejlesszenek a közlekedésbiztonság területén. A tudásuk megmérettetése mellett ez egy kiváló alkalom a kapcsolatépítésre más hallgatókkal, ipari és akadémiai szakértőkkel egyaránt.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

A csapatok 2024. március 8-ig küldhetik be az egyoldalas kivonatot.

Információk

Jelentkezés

 • Egy oldalas absztrakt
 • 2-3 fős csapatok (BSc és MSc)
 • Absztrakt leadási határidő 2024. március 8

Jutalmak

 • Értékes tárgyi nyeremények

Fordulók

 • Absztrakt
 • Koncepció
 • Demonstráció

Irányelvek

 • Magyar vagy Angol nyelv
 • Innovatív koncepció

Versenykategóriák

Versenykategóriák
Leírás
1. Jármű- és közlekedésautomatizálás

Az ember és az automatizált rendszerek együttműködését segítőfunkciók/eszközök, a biztonságot növelő új módszerek a járművek és a közlekedésautomatizálás területén, a járművezető segítése kritikus szituációkban. Kapcsolódó területek:

 • Automatizált rendszerek (ADS; SAE 3-5) 
 • Fejlett vezetéstámogató rendszerek (ADAS; SAE0-2)
 • Kommunikációs rendszerek (V2X)
 • Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)
2. Elektronikus rendszerek biztonsága, kiberbiztonsága

Az elektronikus rendszerek meghibásodásának megelőzését, észlelését, kezelését támogató módszerek, védekezés a rendszereket érő fizikai, vagy kibertámadások ellen.

 • Elektronikus rendszerszoftverek tesztelése és validálása
 • Diagnosztika és intelligens állapotfigyelés
 • Üzembiztos és hiba esetén is működő mechanizmusok
 • Rendszerekhez történő jogosulatlan hozzáférés megelőzése, észlelése, rögzítése
3. Elektromos járművek biztonsága

Innovatív megoldások az elektromos járművekkel kapcsolatban felmerülő új technológiák biztonsági kockázatának csökkentésére, például:

 • Az akkumulátorcsomag termikus elszabadulásának megelőzése
 • Érintésvédelem baleseti mentés/helyszínelés során
 • Töltő infrastruktúra biztonságának fejlesztése
4. Passzív biztonság

Innovatív rendszerek és megoldások fejlesztése, amelyek baleset esetén növelik az utasok biztonságát és minimalizálják az utasok sérülésének súlyosságát.

 • Járműszerkezeti megoldások az utasok védelmére (energia elnyelés)
 • Utasbiztonsági rendszerek (biztonsági övek, légzsákok, magára hagyott gyermek/háziállat)
 • Veszélyeztetett úthasználók sérüléseinek minimalizálása
 • Úthálózat biztonsági elemei

Határidők

ELSŐ A BIZTONSÁG - Egyetemi csapatok versenye a biztonságosabb közúti közlekedésért
Absztrakt leadási határidő
2024. március 8. (4. hét vége)
Első forduló
2024. március 22.  (6. hét vége)
Második forduló
2024. április 26.  (10. hét vége)
Harmadik  forduló
2024. május 17.  (13. hét vége)

A 2023-as verseny eredménye

Sikeresen befejeződött a 2023-ban szervezett Safety First! Verseny. A verseny szervezésével elértük a kitűzött céljainkat, hiszen a jelentkező 6 csapat és 16 hallgató a járműbiztonság és kiberbiztonság szempontjából rendkívül fontos területeken mutatta be innovációs ötleteit. A 6 induló csapatból végül 3 jutott a döntőbe, ők azok, akik az első fordulóban bemutatott ötlettől el tudtak jutni a megvalósításig. Ezzel összehangban a döntős csapatok az utolsó fordulóban az alábbi működő modelleket mutatták be:A ShieldTech bemutatott egy a jármű-jármű (V2V) és jármű-infrastruktúra (V2I) kommunikáció védelmét szolgáló gépi tanulási modellt, mely alkalmas a jogosulatlan hozzáférés észlelésére és megelőzésére.
A Panaratas egy ROS2-alapú virtuális környezetet fejlesztett ki az intelligens közlekedési rendszerekben (ITS) található behatolásészlelő rendszerek (IDS) kiértékelésére.
A NAVSTAR kifejlesztett egy járművezető-figyelő rendszert, amely a beszédminták és a hangszín elemzésével azonosítja a vezető érzelmi állapotát.

A végső rangsor az alábbiak szerint alakult:

 1. Helyezett: Panaratas
 2. Helyezett: ShieldTech
 3. Helyezett: NAVSTAR

Gratulálunk a döntősöknek!

SAFETY FIRST!

sign up

Safety First! is a team competition hosted by the Budapest University of Technology and Economics, Department of Automotive Technologies for university students. Our goal is to get more students involved in transport safety and motivate those interested in this field. The competition aims to encourage and support students in finding new and innovative solutions for today’s most significant transport safety issues.

HOW THE COMPETITION WORKS

During the application, teams must submit a one-page written abstract related to one of the specified transport safety categories describing the specific safety issue and their ideas about the possible development opportunities to resolve it.

For the first round the teams must make a 10-minute presentation about how they plan to resolve the specific safety issue. Entries are judged by an expert committee based on the written abstract and the presentation.

Teams selected to participate in the second round of the competition will be guided by a faculty advisor. For the second round, teams need to submit a 6–10-page document with a detailed description of the developed concept and the applicability of their proposed solution, potentially supported by model-based tests to show its benefits.

Teams selected for the final round are expected to demonstrate their ideas and potential applications of their concept.

WHY STUDENTS SHOULD PARTICIPATE IN THE SAFETY FIRST! COMPETITION

The competition gives young scholars an exciting opportunity to integrate and apply science, technology, engineering, and mathematics (STEM) concepts to develop a cost-effective solution for a transport safety issue. Besides being a great opportunity for students to compete, the competition also helps them to build connections with fellow students, industry, and academic experts.

CALL FOR SAFETY FIRST! COMPETITION ABSTRACTS

The call for abstracts will be closed on March 8, 2024. We encourage your participation in the Safety First! competition and look forward to receiving your abstract.

Informations

Application

 • One-page abstract
 • Teams of 2-3 people (BSc and MSc)
 • Open until March 8, 2024

Rewards

 • Valuable Prizes

3 Rounds

 • Abstract
 • Concept
 • Demonstration

Guidelines

 • Language (HU/EN)
 • Innovative concept in one of the competition categories

Competition categories

Competition categories
Description
1. Vehicle and transport automation

Functions/tools that support the cooperation between humans and automated systems, new safety-increasing methods in the field of vehicle and transport automation; assisting the driver in critical situations. Related areas:

 • Automated Driving Systems (ADS; SAE 3-5)
 • Advanced Driving Support Systems (ADAS; SAE 0-2)
 • Communication systems (V2X)
 • Intelligent Transport Systems (ITS)
2. Security and cybersecurity of electronics systems

Methods supporting the prevention, detection, handling of malfunctions in electronic systems, defense against physical or cyber-attacks.

 • Electronic system software testing and validation
 • Diagnostics and intelligent vehicle health-management
 • Fail-safe and fail-operational mechanisms
 • Prevention, detection and recording of unauthorized access to systems
3. Safety of electric vehicles

Innovative solutions to reduce the safety risks of new technologies related to electric vehicles, such as:

 • Prevention of thermal runaway of the battery pack
 • Touch protection during accident rescue/forensics operations
 • Development of charging infrastructure security
4. Passive safety

Development of innovative systems and solutions that increase passenger safety in the event of accidents and minimize the severity of passenger injuries.

 • Vehicle structural solutions to protect passengers (energy absorption)
 • Passenger safety systems (seat belts, airbags, unattended children/pets)
 • Minimizing injuries to vulnerable road users
 • Road network safety elements

Deadlines

SAFETY FIRST - Competition of university teams for safer road traffic
Call for abstract
until March 8, 2024 (end of week 4)
First round
March 22, 2024 (end of week 6)
Second round
April 26, 2024 (end of week 10)
Third round
May 17, 2024 (end of week 13)

The results of the 2023 competition

The Safety First! competition organized in 2023 has been successfully completed! We achieved our goals by organizing the competition, as the 6 teams and 16 students who applied presented their innovative ideas in areas extremely important from the point of view of vehicle safety and cyber security. Out of the 6 starting teams, 3 finally made it to the finals, they are the ones who were able to get from the idea presented in the first round to its implementation. In line with this, the finalist teams presented the following working models in the last round:

ShieldTech presented a machine learning model for the protection of vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastructure (V2I) communication, which is suitable for detecting and preventing unauthorized access.Panaratas has developed a ROS2-based virtual environment for evaluating intrusion detection systems (IDS) in intelligent transport systems (ITS).NAVSTAR has developed a driver monitoring system that identifies the drivers’ emotional state by analyzing speech patterns and tone of voice.

The final ranking was as follows:

1st place: Panaratas

2nd Placed: ShieldTech

3rd Placed: NAVSTAR

Congratulations to the finalists!