TDK

Keywords
Topic
Description
Supervisor
Motion control, Vehicle dynamics, Control theory
Motion control development for overactuated vehicles
A driver can affect the vehicle's motion by steering and pushing the brake/accelerator pedal. However, nowadays, solutions like wheel individual e-motors, all-wheel steering, active suspension, etc., are even more widespread. With the increasing number of actuators, the vehicle motion can be controlled more flexibly, even in a surprising way. Although, the force allocation on the different actuators is not trivial. This work aims to develop and test a motion control function that requires knowledge of the fundamentals of vehicle dynamics, control theory, or machine learning.
Dr. Ádám Bárdos
bardos.adam@kjk.bme.hu
Autonomous drift, Vehicle dynamics
Development of a vehicle drifting aid driver assist function
Performing the special driving technique of a well-controlled drift requires a tremendous amount of exercise and experience from a driver. It is mainly caused by the abrupt change of the vehicle dynamics. For a customer of a sports car or in motorsport, it can be advantageous if a vehicle dynamics control function could assist this maneuver.  It could improve driving safety, experience, and lap times. By appropriate torque recommendation or angle overlay of the steering and bypassing of the accelerator pedal, it can be done effectively and enable an inexperienced driver to perform long drift maneuvers with considerable side-slip angles. The aim of this work is the development and testing of such a function that requires strong basics on vehicle dynamics and control theory/machining.
Dr. Ádám Bárdos
bardos.adam@kjk.bme.hu
HMI, Android automotive, Unity
HMI (Human-machine interface) and UX (User experience) development for an autonomous vehicle
Embedded HMI development on an automotive OS (Android automotive, QNX) for touchscreen application with Unity engine.
Dr. Ádám Bárdos
bardos.adam@kjk.bme.hu
V2X, Scenario generation
Automatic generation of V2X test scenarios in MATLAB
The purpose of this task is to automatically generate detailed scenario files for testing driver support and safety applications using V2X communication. The task should consider the factors needed to evaluate a given application.
Dr. Árpád Török
torok.arpad@kjk.bme.hu
V2X, Application development
Development of a V2X test application for proving ground use
The aim of the task is to develop an application that can be used on a test track, which verifies the compliance of the performed test with the prescribed vehicle dynamics, reliability and safety criteria. The application should have a graphical, intuitive, user-friendly interface.
Kulcsszavak
Cím
Leírás
Témavezető
Mozgásszabályozás, járműdinamika, irányítástechnika
Mozgásszabályzás fejlesztése túlaktuált járművek számára
Egy járművezető a kormány és a gáz- vagy fékpedál megnyomásával avatkozhat be a jármű mozgásába. Napjainkban azonban egyre jobban terjednek az olyan megoldások, mint a kerekenkénti villanymotorok, négykerék kormányzás, aktív futóművek, stb. A megnövekedett számú beavatkozóval a jármű mozgása sokkal flexibilisebben befolyásolhatóvá válik, akár meglepő módokon is. Azonban a különböző aktuátorok megfelelő használata egyáltalán nem triviális. A munka célja egy mozgásszabályzó rendszer kidolgozása és tesztelése, ami megkövetel bizonyos szintű járműdinamikai, irányítástechnikai és/vagy gépi tanulási alapismeretet.
Dr. Bárdos Ádám
bardos.adam@kjk.bme.hu
Önvezető drift, járműdinamika, irányítástechnika
Jármű driftelést támogató funkció fejlesztése
Egy olyan bonyolult vezetési manőver megindítása, kontrollált és kitartott véghezvitele, mint a drift nagyon sok gyakorlást és tapasztalatot kíván a járművezetőtől, amit főképp a jármű dinamikájának hirtelen megváltozása okoz. Egy sportautó vásárlójának vagy egy versenyautóval való versenyzés során előnyös lehet, ha ennek a manővernek a pontos és biztonságos véghezvitelében egy járműdinamikai kontrol funkció segíti a vezetőt. Ezzel növekedhet a biztonság, a vezetési élmény és a gyorsaság. Ha a kormánnyal megfelelő kormányszöget tanácsolunk a vezetőnek (nyomaték, esetleg szög hozzáadással), illetve a gázpedál lenyomásával nem a hajtóerőt hanem például az oldalkúszás szögét szabályozzunk, gyakorlatlan vezetőt is képessé tehetünk hosszú, kitartott drift manőverek véghezvitelére. A munka célja egy ilyen funkció kidolgozása és letesztelése, melyhez erős alapok szükségesek a járműdinamika és a szabályozástechnika/gépi tanulás tárgykörében.
Dr. Bárdos Ádám
bardos.adam@kjk.bme.hu
Drift, Mozgástervezés
Tapadási határon való mozgástervezés gépjárművek számára
A vezetés támogató illetve önvezető funkciók egyik fő feladata, hogy növeljék a járművek és utasainak biztonságát. A hallgató feladata megismerkedni a gépjárművek tapadási határon való mozgását (driftelést) leíró modellekkel. Majd egy ilyen modell felhasználásával mozgástervezési módszert kell fejleszteni, mely különböző szempontok alapján határozza meg a jármű referenciamozgását. Ilyen szempontok lehetnek például az akadályelkerülés vagy sávtartás gyors kanyarokban.
Dr. Bárdos Ádám
bardos.adam@kjk.bme.hu
HMI, Android Automotive, Unity
Gép-ember interfész (HMI) és felhasználói élmény fejlesztése autonóm jármű számára
Beágyazott rendszeren és autóipari (QNX, Android Automotive) operációs rendszeren futó gép-ember interfész fejlesztése Unity engine segítségével.
Dr. Bárdos Ádám
bardos.adam@kjk.bme.hu
Trajektória követés, tapadási határ
Autonóm járművek trajektóriakövető szabályozása
A vezetés támogató, illetve önvezető funkciók egyik fő feladata, hogy növeljék a járművek és utasainak biztonságát. A hallgató feladata a szakirodalom alapján trajektóriakövető szabályozási módszerek megismerésre, és egy kiválasztott módszer implementálása. Szimulációk segítségével vizsgálandó, hogy határhelyzetekben (pl. tapadási határon) miként viselkedik a rendszer.
Dr. Bárdos Ádám
bardos.adam@kjk.bme.hu
Neurális hálózatok
A neurális hálózatok biztonsági értékelése a kimenetek maximális és minimális értékeinek becslésén keresztül
A feladat célja a neurális hálózatok biztonsági értékelésére irányuló újszerű módszerek fejlesztése.
torok.arpad@kjk.bme.hu
Dr. Török Árpád
V2X, Szcenárió generálás
V2X tesztforgatókönyvek automatikus generálása MATLAB segítségével
A feladat célja a V2X kommunikációt használó vezetéstámogató és biztonságot elősegítő alkalmazások teszteléséhez szükséges részletes forgatókönyv állományok automatikus előállítása. A feladat során figyelembe kell venni az adott alkalmazás értékeléséhez szükséges faktorokat.
Dr. Török Árpád
torok.arpad@kjk.bme.hu
V2X, API fejlesztés
V2X tesztesetek megvalósításához szükséges támogató alkalmazás fejlesztése
A feladat célja egy tesztpályán használható alkalmazása kifejlesztése, mely ellenőrzi az elvégzett teszt megfelelőségét, az előírt járműdinamikai, megbízhatósági és biztonsági kritériumoknak. Az alkalmazás grafikus, intuitív, felhasználóbarát felülettel kell rendelkezzen.
UPD interfész, Matlab, Unity
UDP alapú interfész fejlesztése járműdinamikai paraméterek kommunikálására Matlab Simulink és grafikus megjelenítő között
A feladat célja vezetést támogató funkció irányításáért felelős ECU vezérlésének modellezése. A teszteléshez
A feladat során olyan interfész fejlesztése a cél, ami megvalósítja egy Matlab Simulink környezetben megalkotott járműdinamikai modell, valamint egy modern 3D grafikus motorban szimulált jármű között, a jármű dinamikai paramétereinek gyors átvitelét. A választott módszert irodalomkutatás alapján válassza ki! A kidolgozandó interfésznek megfelelően gyorsnak kell lennie, könnyen módosíthatónak, valamint kezelnie kell tudnia több járműmodell kommunikációját is.